Privacy verklaring

Privacy beleid HETibiza

HETibiza, gevestigd aan Melkpad 97, 5411 GD, Zeeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.hetibiza.nl

Melkpad 97,

5411 GD, Zeeland

Nederland

+31646079566

Nico Buts is de Functionaris Gegevensbescherming van HETibiza Hij is te bereiken via nico@hetibiza.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken

HETibiza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetibiza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HETibiza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

HETibiza neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HETibiza) tussen zit. HETibiza gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Outlook

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

HETibiza deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HETibiza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HETibiza uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie Naam Doel Gegevens
Leveranciers huurauto’s Avantcar Ibiza,

Pro Rent a Car Formentera

Uitvoering dienst Persoonsgegevens (naam), Contactgegevens (e-mail en/of telefoon. Locatiegegevens (hotel of aankomst-/vertrektijd)
Leveranciers excursies MyHolidayBeat S.L. , Kayak Ibiza, Ibize en Globo, Global Star Events, Chilli Pepper Charter, Star Boats Ibiza, IbizaIlusion, North-Ride Ibiza, Charteralia, Can Rich, Dertouristik Uitvoering dienst Persoonsgegevens (naam), contactgegevens als e-mail en/of telefoonnummer

Bankrekening

Leverancier transfers Transferibiza Uitvoering dienst Persoonsgegevens (naam), Contactgegevens (e-mail en/of telefoon. Locatiegegevens (hotel of aankomst-/vertrektijd)
Leverancier Boottickets Mediterranea Pitiusa Uitvoering dienst Persoonsgegevens (naam), Contactgegegevens (e-mail en/of telefoon), paspoortgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HETibiza gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HETibiza en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetibiza.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HETibiza wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HETibiza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetibiza.nl

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • HETibiza verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HETibiza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer wij uw gegevens niet actief gebruiken, hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (categorie – bewaartermijn – reden)

 • Persoonsgegevens – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Personalia – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Adres – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Telefoonnummer – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • E-mailadres – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Locatiegegevens – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Bankrekeningnummer – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Het afhandelen van uw betaling – 3 jaar – voor een eventuele vervolgboeking of commerciële acties
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – 3 jaar – voor commerciële acties
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – 3 jaar – voor een wijziging
 • HETibiza verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte – 7 jaar – voor een eventuele opvraag van gegevens.

Na het niet meer gebruiken van deze gegevens gedurende deze periode verwijdert HETibiza uw gegevens volledig en zijn deze dan ook niet meer op te vragen. Niet door onszelf en niet door derden.

Opgesteld op 21 mei 2018, door Nico Buts