Algemene voorwaarden

Via HETibiza zijn Diensten zoals huurauto’s, excursies, tickets en transfers te zoeken, is er informatie beschikbaar en kunnen Diensten ook direct geboekt worden. De Diensten die te boeken zijn, worden uitgevoerd door kwaliteitsvolle, lokale Aanbieders tegen aantrekkelijke prijzen. HETibiza werkt uitsluitend met gecertificeerde en geregistreerde lokale partners en bemiddelt in deze Diensten via de Website: www.HETibiza.nl. Op de Diensten die aangeboden worden onder de handelsnaam HETibiza.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

1. BEDRIJFSGEGEVENS

HETibiza.nl, Melkpad 97, 5411 GD Zeeland, Nederland.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 70400784

BTW-(identificatie)nummer: NL150075844B01

 Onder HETibiza.nl vallen de handelsnamen:

 1. Hetibiza.nl
 2. Eilandtransfer-Ibiza

 

 2. DEFINITIES & BEPALINGEN

De in de Algemene Voorwaarden geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders een (andere) betekenis wordt toegekend.

a.HETibiza: de Algemene Voorwaarden welke hier te lezen zijn hebben betrekking op de 1e handelsnaam HETibiza.nl en haar commerciële Website: www.hetibiza.nl. In deze Algemene Voorwaarden verder genoemd onder de verzamelnaam: HETibiza.

Voor de transfers zijn er toegespitste Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de 2e handelsnaam Eilandtransfer-Ibiza en te vinden op de website www.eilandtransfer-ibiza.com.

b.Aanbieder: de lokale uitvoerder van de Dienst. Voor verhuur is dit de lokale verhuurder en voor excursies en ticketverkoop zijn dit de betreffende lokale excursieondernemers. In deze voorwaarden ook omschreven als leveranciers en/of partners. HETibiza heeft alle lokale Aanbieders zorgvuldig uitgezocht, waarbij nadruk ligt op gecertificeerde en geregistreerde ondernemingen voor een samenwerking op het gebied van huur, excursies en tickets waarmee via inkoop door HETibiza een Overeenkomst aangegaan wordt.

c.Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals in dit document zijn weergegeven zijn van toepassing op de Overeenkomst die de Klant met HETibiza sluit.

d.Klant: de natuurlijke persoon (consument) of de rechtspersoon die via de Websites van HETibiza gebruik maakt van de aangeboden Dienstverlening van HETibiza.

e.Diensten / Producten: alle te leveren Diensten / Producten van Aanbieders die via HETibiza worden aangeboden aan de Klant. De Diensten die HETibiza onder andere aanbiedt zijn huurauto’s, excursies en tickets.

f.Overeenkomst: De afgesloten boeking tussen Klant en HETibiza.

g.Websites: www.hetibiza.nl, subdomeinen en vertalingen.

 

 1. WAT DOET HETibiza

a.HETibiza heeft een informerende en adviserende rol betreffende aangeboden Diensten als autoverhuur, excursies en ticketverkoop, die ook direct afgenomen kunnen worden. De informatie die beschikbaar wordt gesteld is zorgvuldig uitgezocht aan de hand van ervaring en kennis van kwalitatieve Aanbieders op aanbod, prijs en beleving. HETibiza werkt uitsluitend samen met gecertificeerde en geregistreerde lokale partners.

b.De Klant is in staat om de diverse Diensten zoals huurauto’s, excursies en tickets af te nemen via HETibiza, die deze Diensten lokaal inkoopt.

 

 1. OVEREENKOMST

a.De Overeenkomst met HETibiza komt al tot stand door het gebruik maken van de Klant van de Website en door via de Website een Dienst af te sluiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op andere vormen van het afsluiten van een Dienst via HETibiza, door bijvoorbeeld e-mail, telefoon, sociale media of een mondelinge Overeenkomst.

b.Bij het boeken gaat de Klant akkoord met de overeengekomen Overeenkomst tussen HETibiza en de gemaakte afspraken die gelden met de Aanbieder. De Aanbieder is verplicht tot het uitvoeren van de overeengekomen Dienst. Door de bevestiging van de boeking is ook de Klant aan de Overeenkomst gebonden en aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

c.Bij verschillende Diensten kan er een extra Overeenkomst tot stand komen tussen de Klant en een Aanbieder. De Aanbieder is verplicht deze extra voorwaarden zichtbaar te maken aan de Klant. HETibiza heeft geringe tot geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming van die Overeenkomst. Dit is een Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. De Klant heeft te allen tijd de mogelijkheid deze voorwaarden te weigeren, waarbij deOvereenkomst met HETibiza ook automatisch geannuleerd wordt.

d.Ondanks dat we betrouwbare partners uitkiezen om mee samen te werken, is HETibiza een tussenpersoon bij het afsluiten van de Overeenkomst. HETibiza draagt zelf geen zorg voor de uitvoering van de Dienstverlening van de Aanbieder. HETibiza ontvangt graag feedback in het geval er een Dienst (niet) goed bevallen is.

 

 1. ORGANISATIE VAN DIENST

De Klant ontvangt bij de boeking een bevestiging van de Dienst met datum, tijd en de overeengekomen plaats. De betaling dient vooraf voldaan te zijn mits anders afgesproken. Op de overeengekomen dag van de Dienst meldt de betreffende persoon zich voor de Dienst op de afgesproken plaats op de afgesproken tijd. Wanneer de Dienst op zich laat wachten, neem direct contact op met HETibiza op telefoonnummer: +34 611 318 817.

 

 1. PRIJZEN EN INFORMATIE

a.Het gebruik van de Diensten van HETibiza is geheel zonder verborgen kosten. De kosten die getoond worden, wanneer de Klant de betreffende Dienst boekt, zijn de kosten die de Klant verschuldigd is. Alle prijzen zijn inclusief belasting en onder voorbehoud van wijzigingen.

b.De betaling geschiedt via banktransfer, Ideal of via contant. Het IBAN bankrekeningnummer van HETibiza is: NL42KNAB0256963304, ten name van: HETibiza.nl, met BIC: KNABNL2H.

c.Na de reservering ontvangt de Klant een factuur. De betalingstermijn ligt bij HETibiza op 21 dagen. Bij boekingen binnen drie weken dat de Dienst plaats vindt, dient het totale bedrag direct via Ideal of bankoverschrijving worden overgemaakt.

d.Alle aangegeven prijzen zijn in Euro aangegeven.

e.Let goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. In geval van een actie zijn de actieprijzen slechts geldig binnen de looptijd van een actie.

f.Voor extra kosten die de betreffende Aanbieder rekent voor extra Diensten is HETibiza niet verantwoordelijk. Prijzen zijn exclusief fooien van reisleiders, chauffeurs, lokale gidsen, persoonlijke verzekeringen en persoonlijke items; lokale belastingen of heffingen, eten en drinken dat niet specifiek vermeld staat onder ‘inclusief’ op de Website.

g.HETibiza is afhankelijk van de Aanbieders van de Diensten voor de juiste prijzen. HETibiza doet haar uiterste best om de prijzen zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren.

h.HETibiza is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan aangenomen mag worden dat deze prijzen kennelijk onjuist zijn.  Dat gaat om prijzen die voor de aangeboden Dienst veels te hoog of veels te laag zijn. Is er een prijs die niet kan kloppen, geef dit aan door aan HETibiza.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

a.HETibiza is verantwoordelijk voor de zorg van een goede opdrachtnemer, met als taak de Klant op een juiste wijze te informeren, te adviseren en de Dienst in te boeken bij de plaatselijke Aanbieder.

b.Ondanks dat HETibiza betrouwbare partners uitkiest om mee samen te werken, is HETibiza niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de Dienstverlening van de Aanbieder. HETibiza wordt graag geïnformeerd over eventuele problemen en bereid om in geval van problemen met de plaatselijke Aanbieder te bemiddelen.

c.Deelname aan de Excursies die via HETibiza aangeboden worden is op eigen risico van de Klant. HETibiza en haar partners kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke schade of schade / vermissing van persoonlijke eigendommen.

d.Wanneer blijkt dat HETibiza tekort geschoten is en de Klant hierdoor schade ondervindt, is de aansprakelijkheid van HETibiza beperkt tot maximaal de kosten van de door HETibiza gefactureerde Diensten.

d.De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant is verzekerd (via een reis- / ziektekostenverzekering) en voor schade die de Klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.

e.HETibiza is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Dit houdt in dat HETIbiza de Klant niet financieel compenseert wanneer een Dienst geannuleerd dient te worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de macht van Eilandtransfer-Ibiza of de Aanbieder om. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ongelukken en bijbehorend vertragingen, demonstraties, alle vormen van natuurcatastrofen, opstanden, oorlogen, terroristische aanslagen, stroomuitvallen, stakingen, slechte weersomstandighedn of andere gelijksoortige gebeurtenissen buiten de macht van de Aanbieder.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

a.HETibiza is verplicht om medewerking te verlenen bij het afsluiten van een reservering voor een Dienst. Hierbij worden gegevens van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, doorgegeven aan de Aanbieder van de Dienst bij wie deze afgesloten wordt. Het verwerken van de informatie door HETibiza is in zijn geheel afhankelijk van deze ingevulde gegevens.

b.Als het niet lukt om de gegevens door te geven of als het HETibiza niet lukt om te helpen bij het reserveren van een Dienst, dan wordt de Klant op tijd hierover geïnformeerd.

c.De Klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan.

d.De persoonsgegevens worden verwerkt zoals de geldende wet- en regelgeving dat voorschrijft.

-De persoonsgegevens van de Klant worden niet aan derden verstrekt.

-HETibiza gebruikt het e-mailadres van de Klant voor het versturen van een nieuwsbrief. Wenst de Klant deze niet te ontvangen, dan kan de Klant dit doorgeven via info@hetibiza.nl.

 

 1. ANNULEREN, WIJZIGINGEN OF NO SHOW

a.In veel gevallen kan de Klant een Dienst annuleren, via info@hetibiza.nl tot 96 uur voor aanvang van de geplande uitvoering. Voor een annulering van een geboekte Dienst tussen 96 uur en 24 uur voor de geplande uitvoering van de Dienst berekent HETibiza 50% annuleringskosten. Voor een annulering van een geboekte Dienst binnen 24 uur voor de geplande uitvoering van de Dienst berekent HETIbiza 75% aan annuleringskosten.

b.Niet alle Diensten zijn te annuleren volgens artikel 9a. Na het aanschaffen van o.a. tickets door de Klant voor shows, clubs, excursies, boottouren, entrees, etc, zit de klant vast aan het gekochte ticket. De verkoop is definitief en kan niet worden aangepast nadat de aankoop is bevestigd. Voor het wijzigen van de datum of voor andere wijzigingen is HETibiza afhankelijk van de beschikbaarheid en welwillendheid van de desbetreffende Aanbieder. HETibiza kan niet garanderen dat een wijzigingsaanvraag ingewilligd wordt.

c.Het kan voorkomen dat Aanbieders van excursies het product, onderdelen ervan, data of leeftijdsvereisten wijzigt. Om deze reden houdt HETibiza zich het recht voor om ten alle tijden alle Diensten die geboekt zijn via de website te annuleren, wijzigen of te vervangen, ongeacht de reden. Wanneer de Klant in een dergelijk geval niet tevreden is over het aangeboden alternatief, heeft de Klant recht op een volledige restitutie van de aankoopprijs.

d.HETibiza en haar partners streven een flexibele bedrijfsuitvoering na, bij de uitvoering van de Diensten. Wanneer de Klant een geplande Dienst wil wijzigen kan HETibiza geïnformeerd worden via info@hetibiza.nl. Ondanks een flexibele benadering is het niet altijd mogelijk de geboekte Dienst op korte termijn te wijzigen. In dit geval blijft de bestaande geboekte Dienst van kracht. De Klant wordt hierover geïnformeerd door HETibiza. In het geval dat er bij een wijziging van een geboekte Dienst extra kosten komen, dan behoudt HETibiza zich het recht om deze extra kosten in rekening te brengen bij de Klant. In dit geval wordt de Klant vooraf geïnformeerd over deze extra kosten.

e.Bij het niet verschijnen op het overeengekomen tijdstip (No Show) op de overeengekomen plaats, wordt de Klant gecontacteerd door HETibiza. Wanneer er geen contact gemaakt kan worden met de Klant of geen informatie beschikbaar is, worden 100% annuleringskosten berekend.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a.Alles wat op de Website van HETibiza te zien is, afbeeldingen, teksten, etc., is het intellectueel eigendom van HETibiza en/of haar Aanbieders. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van HETibiza en/of de Aanbieders, behalve in de gevallen waarin dat volgens de wet gewoon mag.

b.Informatie die de Klant opslaat of verwerkt via de Website en Dienst is en blijft eigendom van de Klant. HETibiza heeft op deze informatie een zogenaamd beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk aan HETibiza bekend te maken.

c.Onder het beperkte gebruikersrecht valt ook het recht om de data geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze data is op geen enkele wijze te herleiden naar de Klant als persoon.

d.Als de Klant informatie stuurt naar HETibiza, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Klant HETibiza daarmee een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die de Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk heeft gemarkeerd.

e.HETibiza draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, Websites, aanbiedingen en andere informatie die zonder toezegging van HETibiza wordt gedeeld en uitgegeven door derden.

 

 1. DUUR OVEREENKOMST

De Overeenkomst die HETibiza met de Klant aangaat, duurt zolang de Klant gebruik maakt van de  Dienstverlening van HETibiza. De verplichtingen voor de Aanbieder, de Klant en HETibiza eindigen tevens op het moment dat aan alle verplichtingen, volgens de bedoelde Overeenkomst, is voldaan.

 

 1. SLOTBEPALINGEN

a.Op de Overeenkomst tussen de Klant en HETibiza is het Nederlands recht van toepassing.

b.Klachten en geschillen met betrekking tot het advies, de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst of Dienst, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd per e-mail aan: HETibiza, t.a.v. Klachtenafhandeling, e-mailadres: info@hetibiza.nl.

 

 1. CONTACTGEGEVENS

Mochten er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan er per email via info@hetibiza.nl contact opgenomen worden met HETibiza.

 

Versie Algemene Voorwaarden: 1 maart 2018

Ook als PDF te downloaden. Algemene voorwaarden HETibiza